Showing: 1 - 3 of 3 RESULTS
Blogg

Hvordan bli mer synlig gjennom sosiale kommunikasjonsplattformer?

Appen; Too Good to go er allerede brukt av mange, men hvordan kan man nå ut til flere? Hvordan kan man få eksisterende brukere til å bli mer aktive? Hvordan kan man spre viktig kunnskap for at flere skal forstå viktigheten av å bli en “matredder”? Hvordan kan man bruke sosiale kommunikasjonsplattformer for å nå …