Bildet er tatt av Gerd Altmann fra Pixabay

Refleksjonsnotat for del 3 i Digital Markedsføring; E-varehandel


Nest siste del av emnet, Digital Markedsføring, nærmer seg slutten. Det har vært nok et lærerikt tema med hovedfokus på opprettelse av nettbutikk, markedsføring i ulike sosiale kanaler, hvordan man skal gjøre seg attraktiv på arbeidsmarkedet og ikke minst, det fundamentale styringsverktøyet; OKR. I dette refleksjonsnotatet skal jeg forklare min personlige opplevelse av prosessen for planlegging, opprettelse og gjennomføring av nettbutikk, i tillegg til hvordan samarbeid og arbeidsfordeling i gruppen har foregått. Jeg skal belyse erfaringer og utfordringer som har brakt med seg mange viktige lærdommer og som vil være ekstremt nyttig å ha med seg ut i arbeidslivet. Løpende i teksten vil jeg dokumentere læringsutbytte og mine refleksjoner for oppgaven.

Dannelse av eksamensgruppe

Da vi skulle danne grupper til eksamen hadde jeg allerede sett meg ut en inspirerende medstudent som har vært «på» i forelesninger, gjort seg synlig og skrevet gode blogginnlegg. Jeg tenkte «hun vil jeg jobbe med!» Allerede her ser man viktigheten av å ikke vært redd for å stikke seg ut. Når man tør å være frampå, gjør man seg attraktiv for andre og flere får lyst til å ha akkurat deg med på teamet sitt. Inspirert av hennes evne til å være frampå, tok jeg kontakt med henne på Facebook. Jeg «pitchet» meg selv og gjorde til og med noe så ubehagelig som å skryte av egne prestasjoner, som min måte å fortelle at jeg også jobber hardt og er verdt å ha med i teamet.

Bildet er tatt av Wallusy fra Pixabay

Fase 1: planlegging

Ved mitt første møte med gruppen, hadde de andre allerede hatt en tidligere samtale der de hadde valgt konsept og de var godt i gang med planleggingen. Jeg satte meg inn i det som allerede var bestemt og vi fordelte arbeidsoppgaver tidlig i prosessen. Vi utnevnte også teamleder som hadde ansvar for innrapportering av OKR-mål til BaseCamp. Da det var klart for alle hva de skulle gjøre, ble det opp til hver enkelt å jobbe i det tempoet og tidsrommet som passet best. Med ukentlige gruppemøter fikk vi anledning til å oppdatere hverandre, i tillegg til å gjøre endringer i planen, dersom det var nødvendig. En av de tingene jeg syntes var utrolig hyggelig med ukentlige møter, var å føle seg som en del av samfunnet igjen, noe man har lært å ikke ta for gitt under denne pandemien. Å kunne dele tanker, spørsmål og bekymringer over en kaffekopp med andre som går gjennom mye av det samme som deg selv, har styrket motivasjonen til å fortsette å stå på. Men også det å ha noen å svare til, har motivert. Man får kjenne på et felles ansvar og en forventning til hverandre om at alle gjør det de har sagt at de skal gjøre innen fristen som er satt. Med slike tidsfrister får man gjort litt hver uke og man kommer raskere i mål.

Fase 2: opprettelse av nettbutikk og arbeidsfordeling

I denne delen av prosessen har læringsutbyttet vært splittet. Gruppen vurderte hva som ville være en mest hensiktsmessig arbeidsfordeling for effektiv jobbing og var enige om at det ville bli utfordrende, rent praktisk, dersom alle medlemmene skulle utvikle nettbutikken sammen. Derfor ble det naturlig at én tok seg av selve webdesign og oppsett i Shopify. Gruppemedlemmet som fikk ansvar for å utvikle nettsiden, var tidlig ute med å sette i gang, noe som resulterte i at dette var det første vi «ferdigstilte». Nødvendige endringer og forbedringer har selvfølgelig blitt gjort gjennom hele prosessen. Ulempen for min del er at jeg går ut av dette kurset uten å føle at jeg har lært alt jeg skulle lære, for jeg vet fortsatt ikke hvordan man bygger opp en fullstendig nettbutikk. Det jeg derimot vet, er hvor tidskrevende og strategisk det er å markedsføre seg i ulike sosiale kanaler, da jeg har vært Sosiale Medier ansvarlig. Videre for arbeidsfordelingen har jeg også hatt ansvar for å skrive selve eksamensbesvarelsen sammen med to andre i gruppen. Mens siste gruppemedlem hadde hovedansvar for lanseringsstrategi. Jeg opplevde det som en rettferdig fordeling, med hvert vårt ansvarsområde og personlig synes jeg at det har fungert godt å jobbe på den måten. 

OKR, sosiale medier og viktig læringsutbytte

Gjennom hele prosjektet har jeg vært opptatt av å lære meg, samt ta i bruk styringsverktøyet, OKR. Jeg har også prøvd å sette opp private OKR for meg selv, for å se hvordan det kan bidra til min personlige vekst. Vi har prøvd å jobbe godt med Key Results og etterstrebe målene som står beskrevet der, men min erfaring, var at OKR mer eller mindre bare ble ord som måtte rapporteres hver uke. Vi hadde satt et utgangspunkt for målsettingene, men vi hadde også en plan å forholde oss til for gjennomføring av eksamen og oppgavene der, noe som naturligvis ble primærfokus.

Med ansvar for sosiale medier, har jeg fått erfare hvor vanvittig mye man må ta stilling til for alle valgte kanaler; Design, oppsett, fargevalg, relevante og fine bilder, fengende tekst og at de ulike kanalene må samhandle med hverandre. Man bør ha en rød tråd for alle kanaler slik at konseptet er lett å gjenkjenne. En annen viktig faktor man må ta stilling til og som det bør ligge strategiske tanker bak, er hvilket format man skal bruke for å kommunisere budskapet og hvilken kanal man skal benytte til ulike formål. Med format menes blant annet bilder, tekstbaserte innlegg eller videosnutter som story, Reels eller IGTV.

Dette har jeg lært om plattformene; Instagram, Facebook og LinkedIN

Instagram har vært hovedplattformen vi har brukt for å dele nyheter om lansering av nettbutikk, viktig datoer, informasjon, inspirerende bilder og tekst. Basert på forelesninger og informative blogginnlegg via www.inevo.no, har jeg lært en hel del om fordeler og ulemper til de ulike plattformene. Instagram har høy konvertering for fysiske produkter som er et godt utgangspunkt for å bygge merkevare, i tillegg til at man kan nå ut til mange med engasjement og rekkevidde. Men det er også lavere muligheter for segmentering og brukerne forventer at det ikke er like mye reklame som på andre medier. På Facebook derimot, er det ekstremt gode segmenteringsmuligheter, mens ulempen er at det er vanvittig stor konkurranse og rekkevidde med organiske innlegg blir dermed vanskeligere å oppnå. Å lære seg LinkedIN har vært en prosess det også, da det er en plattform jeg har langt mindre erfaring med enn de andre kanalene jeg har nevnt. Gjennom dette kurset har jeg lært at LinkedIN «is the place too be». Det er et profesjonelt sosialt media med mange beslutningstakere og mulighet for å knytte viktige relasjoner som kan være avgjørende for fremtidig karriere. Fordeler med å være aktiv som bedrift på LinkedIN er at det finnes gode muligheter for høy konverteringsrate og segmentering. 

Skjermbilde av Spirebutikken

Fase 3: gjennomføring

For nettbutikken hadde vi satt som mål å lansere 30.04.2021, det målet nådde vi. En utfordring som oppstod kort tid etter lansering var at vi kun hadde anskaffet oss domene for “http://” og ikke for “www“. For å komme inn i nettbutikken var man derfor avhengig av kun skrive spirebutikken.no eller http://spirebutikken.no, dette oppdaget vi etter tilbakemeldinger fra kunder som ikke kom inn i nettbutikken fordi de skrev; www.spirebutikken.no. Vi fikk ordnet domene fortløpende.

Når det gjelder gjennomføring av lanseringsstrategi opplevde vi det som, mildt sagt, utfordrende å skulle lage en video «der gruppen sammen presenterer lanseringsstrategien» slik det står i oppgaveteksten. Grunnen til det handler ene og alene om pandemien. Vi har ikke hatt mulighet til å møtes, som har krevd at vi virkelig gikk ut av boksen og prøvde å tenke kreativt for å løse oppgaven på best mulig måte. Vi ønsket noe som ville være interessant for andre å se på og det var ikke ønskelig med bare et opptak av en samtale via Zoom, hverken for oss eller foreleser. En annen utfordring med pandemien og at alt foregår over en datamaskin, er at det raskt kan skje kommunikasjonssvikter underveis; noe vi fikk oppleve da vi hadde laget en plan for lanseringsstrategien. Det resulterte i at alle satt på hver sin kant med en formening og visjon for hvordan videoen skulle bli og ingen hadde sett for seg det resultatet som kom, fordi det samsvarte ikke med ideene hver og en av oss hadde laget inne i eget hode, noe som naturligvis var vanskelig å forutse. Ett av gruppemedlemmene hev seg rundt, tok ansvar og satt sammen den gamle videoen + en ny video og fikk klipt og limt dette etter beste evne. Virkelig imponerende innsats i siste liten.

Positive erfaringer og uforutsette utfordringer

En av de tingene man raskt får erfare i et slikt samarbeid, er at man må ha evnen til å tilpasse seg og justere seg etter endringer. For planen man har satt, kommer ikke til å gå nøyaktig slik man tenker. Gruppen, sammen, har hatt en fantstisk evne til å vise forståelse og medfølelse for at alle har hver sin livssituasjon som kan være vanskelig til tider. Vi har hatt det gøy i møter, hatt en åpen og ærlig dialog for hvordan vi ligger an og hvordan vi har det og alle har tatt tak i uforutsette utfordringer med strak arm. En fantastisk gruppe mennesker som jeg håper jeg får gleden av å jobbe med igjen.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook
LinkedIn
Instagram
Follow by Email