Bildet er tatt av Gerd Altmann fra Pixabay

Vi er godt i gang med tredje bolk i valgemnet, Digital Markedsføring og i perioden fremover skal vi lære mer om E-varehandel. Vi skal starte egen nettbutikk og fordype oss i strategi, målsetting, rapportering, markedsføring, logistikk og mye mer. En av de første verktøyene vi skal ta i bruk, er OKR; som handler om å sette konkrete mål og tiltak for å nå målene. OKR står for “Objective and Key Results” og er et praktisk og håndfast verktøy som allerede er godt implementert i store bedrifter, som Amazon, Google, Spotify, Facebook og Netflix for å nevne noen. Og det av god grunn – det fungerer.

Hva er hensikten med OKR?

OKR er et enkelt rammeverk for målstyring som søker å skape samarbeid og engasjement rundt konkrete målsetninger. Hensikten er å ta strategien ut i organisasjonen, sette en felles prioritet og retning, og styre mot denne på alle nivå i organisasjonen.

Kristian Berger, Sprint.no

Hvordan skape gode Objectives og Key Results?

En Objective beskriver retningen og skal være kort, presis og ambisiøs. Det bør være en inspirerende setning som også skaper en felles forståelse for hva alle i bedriften mot. I bedrifter der medarbeiderne ikke har innsikt i målet og visjonen til bedriften, kan det føles ut som at man bare jobber for å putte penger i lomma på de som sitter på toppen. Med OKR vil alle føle at de er en del av noe, at hver og en bidrar til endring og at man har en felles retning. For hvert Objective, er det optimalt å ha 3-5 Key Results. Forfatter og foredragsholder, Carl Størmer, beskriver i denne videoen at Key Results skal være spesifikke, målbare og tidsbegrensede handlinger, slik at man tydelig kan se «har vi klart det eller har vi ikke klart det?». Key Results er med på å skape klarhet ved at det forenkler og tydeliggjør hva alle i teamet skal gjøre. Carl Størmer snakker videre om viktigheten av transparens for å finne en felles rytme ved at man ser hvor langt de andre har kommet i forhold til egen innsats.

Da vi startet vår nettbutikk, Spirebutikken, som en del av dette faget, hadde vi mange mål og høye ambisjoner for nettbutikken, med OKR fikk vi konkretisert målene og landet på disse:

Objective: Opprette en velfungerende nettbutikk og etablere en kundegruppe med fokus på å få flere til å dyrke selv! 

KR1: 500 besøkende i nettbutikken innen utgangen av mai (8/10)
KR2: Selge 50 individuelle ordre innen utgangen av mai (7/10)
KR3: 100% fornøyde kunder og ingen retur (9/10).

Gode OKR inneholder en kombinasjon av veldig ambisiøse mål, slik at bedriften har noe å strekke seg etter og mål som er oppnåelige med normal innsats. Med for lave mål vil man ikke få noe utfordring, som gjør jobben kjedelig og med for høye mål som føles uoppnåelig og fjernt, vil man bli demotivert. Tallene over, i parentes, beskriver hvor stor sjanse det er for å nå resultatene som er satt, hvor f.eks. 8/10 vil si at det er 80% sjanse for at bedriften når dette resultatet. OKR tilpasses gjennom hele perioden og må revideres og endres ukentlig eller månedlig basert på omgivelsene som spiller inn.  

Bildet er tatt av Gerd Altmann fra Pixabay

Hvordan implementerer du OKR i din bedrift?

Fra dette innlegget som er skrevet av min foreleser, Karl Philip Lund, har jeg lånt en “oppskrift” på hvordan du kommer i gang med OKR. Tiltakene kan du lese nedenfor og hvis du vil fordype deg enda mer i OKR; hvordan det fungerer, OKR-workshop, OKR verktøy og mye mer, så anbefaler jeg å ta en titt på bloggen til Inevo.

  1. Send ut nyttige lenker til nøkkelpersoner, f.eks. Norsk artikkel om OKRJohn Doerr Ted-videoFirmaer som bruker OKR
  2. Snakk om OKR i grupper på 2-3 personer. Trigg nysgjerrigheten og skap internt engasjement.
  3. Introforedrag om OKR. Book foredrag her.
  4. Avtal en 2-timers workshop Se workshop oppskrift her (krever registrering)
  5. Avtal hvordan dere skal skrive ned OKR
  6. Avtal hvordan dere skal rapportere ukentlig.
  7. Avtal et diskusjonsmøte halvveis i kvartalet
  8. Presenter for hverandre i slutten av kvartalet

OKR kan brukes av hvem som helst; små og store bedrifter, i avdelinger, team, klasserom, men også på individuelt plan for å nå personlige mål. Hvis du vil vite hvordan du kan ta i bruk verktøyet for å nå dine mål, så les videre:

Bruk OKR for å nå dine personlige mål

Vi er alle kjent med ordet “nyttårsforsett” og de fleste av oss har satt ett eller flere nyttårsforsetter for oss selv, hvor vi tenker “nytt år, ny start, nye mål og en ny meg”, men forsettene fungerer sjeldent. Du kommer kanskje til midten av januar også stopper det opp og du faller tilbake i gamle spor. Men det er ikke fordi målene er uoppnåelige eller urealistiske – det er fordi du ikke har konkrete tiltak til hvordan du skal nå målene.

Noe som har blitt veldig populært de siste årene, kanskje spesielt for den yngre generasjonen, er personlig vekst, mindset og “goals”. Med sosiale medier som skaper et konstant press (for mange) om å måtte prestere i alle aspekter av livet, kan OKR gjøre deg bevisst på å prioritere det som er viktig for deg selv – for man kan faktisk ikke være best i alt, da møter man den berømte veggen relativt raskt. Kanskje har du et mål om å få gode karakterer, å nå en viss årslønn, å ha en økonomisk frihet, å få en jobb du trives i, å være en tilstedeværende forelder, å gå ned i vekt, løpe et maraton eller noe annet. Det er veldig fint å ha mål å strekke seg til, det gir mening og en grunn til å stå på! Men fellen mange går i er at de ikke spesifiserer hvordan man skal nå målene man har satt. For å illustrere med et eksempel som er gjenkjennelig for mange, så kan oppsettet se slik ut:

Objective (altså det overordnede målet):
Komme i form for å få mer energi og overskudd i hverdagen!

Hvordan skal jeg komme meg dit? Her kommer Key Results inn:

KR1: Ned 12 kg innen utgangen av August 2021 (tilsvarer 0,6 kg vektnedgang i uken) (7/10)
KR2: Løpe 5 km sammenhengende innen utgangen av August 2021 (4/10)
KR3: Faste søvnrutiner med 8 timer søvn hver natt (kl. 22.00-06.00) (8/10)
KR4: Redusere sukkerinntak til 80/20 (5/10)

Key Results er i stor grad målbare og alle bidrar til å nå Objectiven som er satt. Og som nevnt tidligere i innlegget, er det viktig å ha en kombinasjon av mål med ulik vanskelighetsgrad; så i eksempelet over har jeg satt 70% sjanse for å klare å gå ned 12 kg innen utgangen av August, fordi 0,6 kg i uken er absolutt oppnåelig med en god innsats, mens på KR4 har jeg satt 50% sjanse for å nå målet, da jeg anser det som mer utfordrende å klare å spise 80% sunt og bare 20% usunt, fordi jeg vet at jeg er en godtemums og har alltid vært det.

Slow and steady wins the race

Enten du velger å ta i bruk OKR i din bedrift eller i ditt privatliv, så kan denne måten å sette mål på, være akkurat det som skal til for å realisere visjoner du har. Fordi det så tydelig gir en klarhet og innsikt i hva man jobber mot, er det lettere å holde seg på riktig spor. Det at man kontinuerlig evaluerer og tilpasser Key Results ut fra den progresjonen man har hatt i løpet av en tidsperiode, bidrar også til å holde fokus, i tillegg til at man justerer seg etter hva enn som måtte skje underveis – for veien fra START til MÅL er sjeldent (les:aldri) en rett linje.

Kilder:

https://sprint.no/artikler/okr-malstyring-for-smidige-selskaper

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook
LinkedIn
Instagram
Follow by Email