I forrige innlegg presenterte jeg det bærekraftige konseptet Too Good to Go. I dag skal jeg ta utgangspunkt i hvilke av FNs bærekraftsmål som er mest relevante for bedriften.

Bilde hentet fra FNs egne nettside

Too Good to Go jobber først og fremst mot ansvarlig forbruk og produksjon, altså FNs bærekraftsmål nummer 12. Men det er også et viktig element at resultatet av det de jobber med også bidrar med å stoppe klimaendringene, som er bærekraftsmål nummer 13.

FNs bærekraftsdelmål nummer 12.3

Innen 2030 halvere matsvinn per innbygger på verdensbasis, både i detaljhandelen og blant forbrukere, og redusere svinn i produksjons- og forsyningskjeden, inkludert svinn etter innhøsting

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/ansvarlig-forbruk-og-produksjon

FNs bærekraftsdelmål nummer 12.8

Innen 2030 sikre at alle mennesker i hele verden har relevant informasjon om og forståelse av bærekraftig utvikling og et levesett som er i harmoni med naturen

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/ansvarlig-forbruk-og-produksjon

Som listet ovenfor anser jeg punktene 12.3 og 12.8 i Fns bærekraftsmål som mest relevante for Too Good to Go. Grunnen til dette er hovedsakelig fordi hele konseptet deres handler om å redusere matsvinn, men også fordi de gjennom app, nettside, blogg og andre sosiale kommunikasjonskanaler jobber med å bevisstgjøre og informere oss forbrukere om våres egne (u)vaner og hvordan vi kan endre disse (u)vanene i håp om en bedre fremtid. I bærekraftsmålet 12.3 beskrives det at man ønsker å redusere matsvinn i alle ledd, her vil jeg si at Too Good to Go i utgangspunktet fokuserer på forbrukere og i detaljhandelen, i og med at det er detaljhandel som selger billige varer til forbrukere, men man kan også si at de fokuserer på å redusere svinn i produksjons- og forsyningskjeden ved at de blant annet fremmer tiltak vi kan gjøre som å velge lokal mat, handle matvarer basert på hvilken sesong vi er i osv.

Kilder:

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/ansvarlig-forbruk-og-produksjon

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook
LinkedIn
Instagram
Follow by Email