I dagens samfunn med internett og smarttelefoner kan vi få tilgang på all verdens informasjon i løpet av noen tastetrykk, noe som gjør at vi trenger å huske mye mindre enn vi trengte før. Da jeg var liten memoriserte vi blant annet telefonnummer, bursdager og adresser. Dette behøver vi ikke lenger, nå husker telefonen det for oss. Og siden hjernen er som en muskel, betyr det at jo mindre vi bruker den – jo slappere blir den. Nå skal det sies at studier helt tilbake til 1800-tallet viser at hjernen vår generelt har et dårlig utgangspunkt når det kommer til å huske. I følge tyske filosof og psykolog, Hermann Ebbinghaus glemmer vi omlag halvparten av informasjonen vi har fått bare en time etter at vi har fått informasjonen

God studieteknikk handler blant annet om hvordan vi kan huske det vi lærer på en bedre og mer effektiv måte. Veldig mange studenter leser pensum perm til perm, men dette har vist seg å være en av de minst effektive måtene å lære på.

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *