Blogg

Mitt første møte med gründerlivet

Refleksjonsnotat for del 3 i Digital Markedsføring; E-varehandel Nest siste del av emnet, Digital Markedsføring, nærmer seg slutten. Det har vært nok et lærerikt tema med hovedfokus på opprettelse av nettbutikk, markedsføring i ulike sosiale kanaler, hvordan man skal gjøre seg attraktiv på arbeidsmarkedet og ikke minst, det fundamentale styringsverktøyet; OKR. I dette refleksjonsnotatet skal …

Blogg

Krever dagens unge innflytelse i bedriften for å være tilfredse i sitt arbeid?

En grunnleggende egenskap for digitale markedsførere, er å evnen til å kunne skrive godt. Jeg har derfor fått i oppgave å oversette et dybdeinnlegg fra engelsk til norsk, som vil gi verdifull læring både for å forstå konteksten av innholdet som kommuniseres og ikke minst, klare å få frem konteksten når man oversetter. I dette …

Blogg

Hvordan bli mer synlig gjennom sosiale kommunikasjonsplattformer?

Appen; Too Good to go er allerede brukt av mange, men hvordan kan man nå ut til flere? Hvordan kan man få eksisterende brukere til å bli mer aktive? Hvordan kan man spre viktig kunnskap for at flere skal forstå viktigheten av å bli en “matredder”? Hvordan kan man bruke sosiale kommunikasjonsplattformer for å nå …

Bildet er tatt av kiquebg fra Pixabay
Blogg

Blokkjeder – en revolusjonerende teknologi

Hva er egentlig en Blokkjede? Blokkjeder kan i all enkelhet kalles en logg. Denne loggen består av flere blokker med informasjon. Fremfor at informasjonen ligger ett sted, eller må sendes til og fra alle involverte aktører, har alle i kjeden tilgang til all informasjon og får beskjed når endringer blir gjort, eller når nye elementer …